foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên).

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 399Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại.

Chương 1: Việt Nam từ tiền sử đến thời dựng nước. Chương 2: Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc. Chương 3: Việt Nam từ giữa thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIV. Chương 4: Việt Nam thế kỷ XV. Chương 5: Việt Nam từ giữa thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVIIIChương 6: Việt Nam từ giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX.

Phần thứ hai: Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại.

Chương 7: Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Chương 8: Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh thế giới thứ nhất. Chương 9: Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930. Chương 10: Việt Nam trong những năm 1930 - 1945. Chương 11: Việt Nam trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ dân chủ mới (1945- 1954). Chương 12: Việt Nam từ 1954 đến 1975. Chương 13: Việt Nam từ 1975 đến nay.

Tổng kết.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn