foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phạm Điềm, ThS. Vũ Thị Nga (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2012.

Mô tả: 438Tr. Khổ: 14,5 x 20,4cm.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Sự tan rã của công xã nguyên thủy - quá trình hình thành nhà nước và pháp luật.

Phần thứ hai: Nhà nước và pháp luật thời kỳ cổ đại.

Chương 1: Nhà nước và pháp luật phương Đông cổ đại. Chương 2: Nhà nước và pháp luật phương Tây cổ đại.

Phần thứ ba: Nhà nước và pháp luật thời kỳ trung đại.

Chương 3: Nhà nước và pháp luật phong kiến phương Đông. Chương 4: Nhà nước và pháp luật phong kiến Tây Âu.

Phần thứ tư: Nhà nước và pháp luật thời kỳ cận đại.

Chương 5: Nhà nước và pháp luật tư sản.

Phần thứ năm: Nhà nước và pháp luật thời kỳ hiện đại.

Chương 6: Nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ hiện đại. Chương 7: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn