foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Văn Khoa (chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 2005.

Mô tả: 215Tr. Kích thước: 19x27m.

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm và định nghĩa về đất ngập nước. Chương 2: Môi trường đất ngập nước. Chương 3: Sinh địa hóa đất ngập nước. Chương 4: Phát triển hệ sinh thái đất ngập nước. Chương 5: Các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển. Chương 6: Các hệ sinh thái đất ngập nước nội địa.. Chương 7: Phân loại và kiểm kê đất ngập nước. Chương 8: Quản lý và bảo vệ đất ngập nước. Chương 9: Tài nguyên đất ngập nước Việt Nam - phục hồi và sử dụng hợp lý.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn