foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa.

NXB: Khoa học Tự nhiên & Công nghệ. Năm: 2007.

Mô tả: 332Tr, kích thước: 27cm. Số định danh: 538.78597/ Th401. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Trường địa từ. Chương 2: Trường địa từ và cấu trúc bên trong của trái đất. Chương 3: Trường địa từ và môi trường xung quan trái đất. Chương 4: Nghiên cứu biến thiên của trường địa từ trên lãnh thổ Việt Nam. Chương 5: Xây dựng mạng lưới đo biến thiên thế kỷ trên lãnh thổ Việt Nam. Chương 6: Nghiên cứu cổ từ tại Việt Nam. Chương 7: Nghiên cứu ứng dụng trường địa từ tại Việt Nam. 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn