foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Hoàng Thị Kim Quế, GS. TS. Nguyễn Đăng Dung.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, năm: 2016. Mô tả: 658 trang, 24cm. Số định danh: 340.09 / Qu250. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Trình bày khái quát những tư tưởng và học thuyết chính trị - pháp lý phương Đông và phương Tây xuyên suốt từ thời cổ đại đến hiện đại; tư tưởng chính trị - pháp lý Việt Nam từ thời kỳ nhà nước Văn Lang - Âu Lạc đến đầu thế kỷ XX cùng tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị - pháp lý và quyền con người


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn