foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Nguyễn Tấn Phước.

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm XB: 2007. Mô tả: 127Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về linh kiện cảm biến. Chương 2: Linh kiện cảm biến quang điện. Chương 3: Ứng dụng cảm biến quang điện. Chương 4: Cảm biến nhiệt điện. Chương 5: Linh kiện cảm biến từ. Chương 6: Cảm biến lực. Chương 7: Cảm biến vị trí - sự dịch chuyển.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn