foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Quang Khánh.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm xuất bản: 2005. Mô tả: 327Tr. Khổ: 19 x 27 cm.

 

Nội dung:

Modul 1: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ Rơle

Chương 1: Đại cương về bảo vệ rơle. Chương 2: Nguồn điện thao tác. Chương 3: Rơle và máy biến đổi đo lường. Chương 4: Các phần tử tự động trong hệ thống điện.

Modul 2: Nguyên lý thực hiện bảo vệ rơle

Chương 5: Bảo vệ quá dòng điện. Chương 6: Bảo vệ dòng điện có hướng. Chương 7: Bảo vệ so lẹch. Chương 8: Bảo vệ khoảng cách. Chương 9: Bảo vệ cao tần và vô tuyến.

Modul 3: Bảo vệ các phần tử hệ thống điện

Chương 10: Bảo vệ máy phát và động điện cơ. Chương 11: Bảo vệ máy biến áp. Chương 12: Bảo vệ đường dây và thanh cái. Chương 13: Tự động điều chỉnh tần số. Chương 14: Tự động điều chỉnh điện áp. Chương 15: Tự động khử từ trường và tự động hòa đồng bộ máy phát. Chương 16: Tự động đóng lại và tự động đóng dự phòng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn