foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thương Ngô.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 2009. Mô tả: 342Tr. Khổ: 16 x 24 cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm chung. Chương 1: Khái niệm chung. Chương 3: Khảo sát ổn định các hệ điều khiển tự động. Chương 4: Ảnh hưởng của thông số đối với với tính ổn định của hệ thốngChương 5: Khảo sát chất lượng hệ điều khiển tự động. Chương 6: Tổng hợp hệ điều khiển tự động. Chương 7: Phương pháp biến trạng thái đối với hệ điều khiển tự động.

A. Phụ lục về ma trận.

B. Bảng tính tích phân.

C. Phụ lục về chương trình Tutsim và Matlab.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn