foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thương Ngô.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 2009. Mô tả: 200Tr. Khổ: 16 x 24 cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm chung. Chương 2: Cơ sở toán học của hệ gián đoạn. Chương 3: Khảo sát ổn định và chất lượng hệ xung. Chương 4: Tổng hợp hệ xung. Chương 5: Tổng hợp hệ xung trong miền trạng thái.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn