foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thương Ngô.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 2009. Mô tả: 338Tr. Khổ: 16 x 24 cm.

 

Nội dung:

Phần A: Hệ phi tuyến

Chương 1: Khái niệm chung. Chương 1: Khái niệm chung. Chương 3: Động học các hệ phi tuyến. Chương 4: Tuyến tính hóa điều hòa. Chương 5: Tính ổn định của hệ phi tuyến. Chương 6: Chất lượng của quá trình điều khiển trong hệ phi tuyến. Chương 7: Tổng hợp hệ phi tuyến.

Phần B: Hệ ngẫu nhiên

Chương 8: Khái niệm chung. Chương 9: Hệ tuyến tính với tác động ngẫu nhiên dừng. Chương 10: Hệ phi tuyến với tác động ngẫu nhiên dừng


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn