foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Hoàng Minh Công (chủ biên).

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2007. Mô tả: 191Tr. Kích thước: 19 x 27cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Các khái niệm và đặc trưng cơ bản. Chương 2: Cảm biến quang. Chương 3: Cảm biến đo nhiệt độ. Chương 4: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển. Chương 5: Cảm biến đo biến dạng. Chương 6: Cảm biến đo lực. Chương 7: Cảm biến đo vận tốc, gia tốc và rung. Chương 8: Cảm biến đo áp suất chất lưu. Chương 9: Cảm biến đo lưu lượng. Chương 10: Cảm biến đo một số chỉ tiêu công nghệ. Chương 11: Truyền kết quả đi xa. Chương 12: Cảm biến thông minh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn