foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Trần Tùng Giang, Lê Thị Thanh Hoàng.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2013. Mô tả: 413Tr.

Nội dung:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện. Chương 2: Các phương pháp phân tích mạch. Chương 3: Mạch xác lập điều hòa. Chương 4: Mạch điện 3 pha. Chương 5: Mạng hai cửa. Chương 6: Phân tích mạch trong miền thời gian (quá trình quá độ). Chương 7: Phân tích mạch trong miền tần số. Chương 8: Mạch không tuyến tính (mạch phi tuyến)


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn