foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2002. Mô tả: 319Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

PHẦN 1: Mạch điện

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện. Chương 2. Dòng điện sin. Chương 3. Các phương pháp phân tích mạch điện. Chương 4. Mạch ba pha. Chương 5. Quá trình quá độ trong mạch điện. Chương 6. Mạch điện phi tuyến.

PHẦN 2: Máy điện

Chương 7. Khái niệm chung về máy điện. Chương 8. Máy biến áp. Chương 9. Máy điện không đồng bộ. Chương 10. Máy điện đồng bộ. Chương 11. Máy điện một chiều.

PHẦN 3: Điện tử công suất và điều khiển máy điện

Chương 12. Điện tử công suất. Chương 13. Điều khiển máy điện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn