foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2003. Mô tả: 274Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1. Thông số đường dây truyền tải điện. Chương 2. Sét và tham số của dòng điện sét. Chương 3. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp. Chương 4. Tính toán nối đất trong hệ thống điện. Chương 5. Quá trình sóng trên đường dây tải điện. Chương 6. Bảo vệ chống sét đường dây tải điện. Chương 7. Bảo vệ chống sét truyền vào trạm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn