foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Huỳnh Đắc Thắng.

Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật Năm XB: 2006. Mô tả: 410Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm. Số định danh: 621.381 Th116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1: Hệ thống đếm và mã. Chương 2: Đại số Logic. Chương 3: Các cổng Logic cơ bản. Chương 4: Flip-Flop. Chương 5: Các hệ Logic tổ hợp thông dụng. Chương 6: Các hệ Logic dãy thông dụng. Chương 7: Bộ nhớ. Chương 8: Chuyển đổi tín hiệu. Chương 9: Mạch định thời gian

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn