foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: KS. Chu Khắc Huy.

Nhà Xuất bản Hà Nội. Năm XB: 2007. Số trang: 101Tr.

Mục lục: 1. Khảo sát các cổng logic cơ bản. 2. Lắp mạch bằng các cổng not, and, or cơ bản. 3. Lắp mạch bằng các cổng nand và nor co bản. 4. Lắp mạch bằng các cổng xor. 5. Lắp các mạch mã hóa và giải mã. 6. Lắp mạch dồn kênh và phân kênh...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn