foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Quốc Trung.

Nhà Xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật; Năm XB: 2006. Số trang: 386Tr.

Nội dung

Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc. Chương 2: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z. Chương 3: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục. Chương 4: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số rời rạc. Chương 5: Tổng hợp các bộ lọc số cá đáp ứng xung chiều dài hữu hạn

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn