foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Thắng.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2009. Mô tả: 127Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Mục lục:

Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người. Chương 2: Cấp cứu người bị điện giật. Chương 3: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện. Chương 4: Phân tích an toàn trong các mạng điện đơn giản. Chương 5: Phân tích an toàn trong mạng điện ba pha. Chương 6: Bảo vệ nối đất. Chương 7: Bảo vệ nối dây trung tính. Chương 8: Sự nguy hiểm khi điện áp cao xâm nhập sang điện áp thấp. Chương 9: Bảo vệ chống sét. Chương 10: Những vấn đề ảnh hưởng của trường điện từ tần số cao, tần số công nghiệp và đề phòng tĩnh điện. Chương 11: Những phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện và tổ chức vận hành an toàn


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn