foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: KS. Nguyễn Trọng Đức.

Nhà xuất bản: Thanh Niên. Năm XB: 2007. Mô tả: 419Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Mục lục:

Chương 1: Đáp tuyến hoàn chỉnh của các mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng. Chương 2: Phân tích trạng thái ổn định hình sin. Chương 3: Công suất ở trạng thái ổn định của dòng điện xoay chiều. Chương 4: Các mạch điện ba pha.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn