foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Gia Hiểu.

Nhà XB Thống kê. Năm XB: 2006. Mô tả: 240Tr, kích thước: 14,5x20x5cm. Số định danh: 621.382. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Mục lục:

Chương 1: Cơ sở số học của máy tính điện tử. Chương 2: Cơ sở logic của máy tính điện tử. Chương 3: Tổng hợp các hệ logic tổ hợp. Chương 4: Tổng hợp các hệ logic kế tiếp. Chương 5: Thiết kế các hệ logic dùng MSI, LSI. Chương 6: Các mạch số học. Chương 7: Tổng hợp các hệ thống số. Chương 8: Xây dựng các hệ thống số với bộ vi xử lý.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn