foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Trần Kiểm.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Năm XB: 2012.

Mô tả: 354Tr, kích thước: 16x24 cm. Số định danh: 372.1/ K304.Vị trí Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Chương 1. Khái quát về quản lí giáo dục và khoa học quản lí giáo dục. Chương 2. Quá trình quản lí giáo dục. Chương 3. Quản lí nhà nước về giáo dục. Chương 4. Đổi mới quản lí giáo dục. Chương 5. Lãnh đạo và quản lí nhà trường. Chương 6. Lao động quản lí giáo dục. Chương 7. Nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn