foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Madeleine Roy, Jean-Marc Denommé.

Người dịch: PGS. TS. Trịnh Văn Minh, TS. Đặng Hoàng Minh, TS. Nguyễn Chí Thành.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2009.

Mô tả: 296Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Nội dung:

Chương 1. Người học học như thế nào? Chương 2. Người dạy dạy như thế nào?Chương 3. Môi trường người học và môi trường người dạy ảnh hưởng đến hoạt động sư phạm như thế nào?Chương 4. Tổng quan về tiếp cận khoa học thần kinh trong hoạt động học và dạy.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn