foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Tài, ThS. Hồ Phụng Hoàng Phoneix.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2013.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 21x29 cm.

Nội dung:

Phần 1. Hướng dẫn chung. Phần 2. Các bước tiến hành. Phần 3. Kịch bản buổi tư vấn nhóm lớn. Phần 4. Phụ lục.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn