foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Lục Thị Nga.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2011.

Mô tả: 120Tr, kích thước: 21x29 cm.

Nội dung:

Giới thiệu chung về tài liệu. Phần 1. Kế hoạch bài giảng. Phần 2. Tóm tắt nội dung chính. Phần 3. Tài liệu hỗ trợ tập huấn.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn