foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Frank H. T. Rhodes.

Người dịch: Hoàng Kháng, Tô Diệu Lan, Lê Lưu Diệu Đức.

Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Năm XB: 2009.

Mô tả: 599Tr, kích thước: 13,5x20,5 cm.

Nội dung:

Chương 1. Sự ra đời của các Viện Đại học Hoa Kỳ. Chương 2. Các Viện Đại học nghiên cứu Hoa Kỳ ngày nay. Chương 3. Chuyển đổi tính chuyên nghiệp. Chương 4. Khôi phục cộng đồng. Chương 5. Dạy học như một thiên chức đạo đức. Chương 6. Giáo dục bậc Đại học - Nắm bắt chương trình học. Chương 7. Giáo dục chuyên nghiệp và sau Đại học. Chương 8. Chi phí giáo dục Đại học. Chương 9. Nghiên cứu sự tín thác của công chúng. Chương 10. Phục vụ công chúng như một bổn phận xã hội từ nông trại đến công ty tư nhân đến vùng nội đô.Chương 11. Công nghệ thông tin. Chương 12. Quản trị và lãnh đạo. Chương 13. Viện Đại học mới.

PHỤ LỤC: Quy cách cho quan hệ đối tác.

Bảng tra cứu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn