foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Hồ Phụng Hoàng Phoenix, ThS. Trần Thị Thu, ThS. Nguyễn Thị Châu.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Mô tả: 156Tr, kích thước: 21x29cm.

Nội dung:

Phần 1. Tổng quan về công tác hướng nghiệp ở cấp Trung học. Phần 2. Những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hướng nghiệp. Phần 3. Những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý hướng nghiệp ở cấp Trung học. Phần 4. Mẫu kế hoạch bài giảng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn