foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Đinh Văn Ân, Hoàng Thu Hòa.

Nhà xuất bản Tài Chính. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 118Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

A. Tổng quan kiến thức và kinh nghiệm trên thế giới. B. Tình hình đổi mới quản lý cung ứng dịch vụ giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong hơn 20 năm (1986 - 2007). C. Phát huy tác dụng của giáo dục và đào tạo trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn