foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TS. Dương Thiệu Tống.

Nhà xuất bản Trẻ. Năm xuất bản: 2002.

Mô tả: 294Tr. Kích thước: 14x20cm.

Nội dung:

Phần 1. Tinh hoa của nền văn hóa giáo dục truyền thống Việt Nam. Phần 2. Nền giáo dục Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa. Phần 3. Người Thầy và Trò trong truyền thống Việt Nam và trong quá trình hiện đại hóa. Phần 4. Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn