foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Lưu Xuân Mới.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 424Tr. Kích thước:14,5x20,5cm. Số định danh: 158.2 / M462. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về tình huống và phương pháp ứng xử tình huống trong quản lý.

Chương 2. Thuật ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục và đào tạo.

I. Thuật ứng xử tình huống trong công tác kế hoạch. II. Thuật ứng xử tình huống trong công tác tổ chức nhân sự. III. Thuật ứng xử tình huống trong quản lý quá trình giáo dục và đào tạo. IV. Thuật ứng xử tình huống trong kiểm tra, thanh tra, đánh giá. IV. Thuật ứng xử tình huống giáo dục học sinh trong và ngoài trường của giáo viên chủ nhiệm lớp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn