foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2010.

Mô tả: 311Tr. Kích thước:14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát về giáo dục so sánh. Chương 2. Mục đích, nhiệm vụ và đối tượng của giáo dục so sánh. Chương 3. Một số hướng dẫn về nguyên tắc khi nghiên cứu so sánh giáo dục. Chương 4. Các cách tiếp cận nghiên cứu so sánh giáo dục. Chương 5. Kỹ thuật so sánh giáo dục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn