foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Phạm Tất Dong (chủ biên).

Nhà xuất bản Dân trí. Năm xuất bản: 2012.

Mô tả: 372Tr. Kích thước:14,5x20,5cm. Số định danh: 370.9597/ D431. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1. 

Nội dung:

Chương 1. Xã hội học tập - Những vấn đề lý luận chung. Chương 2. Sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập. Chương 3. Sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập. Chương 4. Điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập. Phần kết. Nhận xét và kiến nghị về xây dựng một mô hình xã hội học tập ở Việt Nam.Phần kiến nghị. Về hướng xây dựng mô hình xã hội học tập.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn