foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ: 
Tác giả:Quốc Cường - Thanh Thảo (Hệ thống hóa).
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động. Năm XB: 2012.
Số trang: 438Tr. Kích thước: 20 x 28cm.
Hình thức bìa: bìa mềm. Số định danh: 342.597 H561D.
 
 
 

Giới thiệu:

Quyển sách tập hợp, hệ thống hóa một cách đầy đủ và thiết thực các văn bản pháp luật mới, quan trọng liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và tập trung giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ, chính sách tiền lương, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thôi việc..

Nội dung:

Phần Thứ Nhất: Hỏi đáp về luật viên chức, luật cán bộ công chức.

Phần Thứ Hai: Hỏi đáp về chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế, hưu trí, thai sản, nghỉ phép năm đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Phần Thứ Ba: Hỏi đáp về các chế độ chính sách khác.

Phần Thứ Tư: Các quy định mới về xử lý kỷ luật viên chức, cán bộ công chức.

Phần Thứ Năm: Luật cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành mới.

Phần Thứ Sáu: Tăng lương tối thiểu chung, chế độ phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội

Phần Thứ Bảy: Luật viên chức và văn bản hướng dẫn thực hiện

Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng các bạn độc giả.

 

Mỗi tuần một quyển sách


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn