foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ: 
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2014.
Số trang: 175Tr. Kích thước: 13 x 19cm.
Hình thức bìa: bìa mềm. Số định danh: 343.597 L504.
 
 
 

Giới thiệu:

Quyển sách tập hợp, giới thiệu nội dung luật xuất bản với những qui định chung và qui định cụ thể về lĩnh vực xuất bản, in xuất bản phẩm, phát hành xuất bản phẩm, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử và các điều khoản thi hành, cùng các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn thi hành

Nội dung:

Phần I: Luật xuất bản năm 2012.

Phần II: Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Phần III: Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Phần IV: Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16-01-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Phần V: Thông tư liên tịch số 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT ngày 15-11-2013 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu.

 

Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng các bạn độc giả.

Mỗi tuần một quyển sách


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn