foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ: 
Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội. Năm XB: 2013.
Số trang: 338Tr. Kích thước: 14 x 20,5cm.
Hình thức bìa: bìa mềm. Số định danh: 342.59708 H250.
 
 
 

Giới thiệu:

Quyển sách tập hợp, giới thiệu các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới, các văn bản quy định hiện hành về phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định hiện hành về sự tiến bộ của phụ nữ; góp phần phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra nó còn phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của bạn đọc.

Nội dung:

Phần I: Các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới.

Phần II: Các văn bản quy định hiện hành về phòng, chống bạo lực gia đình.

Phần III: Các văn bản quy định hiện hành về vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Thư viện xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng các bạn độc giả.

Mỗi tuần một quyển sách


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn