foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:1. ThS. Nguyễn Ngọc Tú

Chức vụ: Giám Đốc.

Phụ trách chung.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 222).

Di động: 0983.353011

2. ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Chức vụ: P. Giám đốc.

Phụ trách: Tổ Nghiệp vụ, Văn phòng, Tổ kỹ thuật.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 381).

Di động: 0903.171188

3. ThS. Nguyễn Vĩnh Lợi

Công việc phụ trách: Quản trị website, phát triển tài nguyên điện tử.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 383).

Di động: 0902.819769

4. Thạch Sô Đát

Trình độ: Cử nhân Khoa học Thư viện.

Công việc phụ trách: Hành chính, văn thư.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 232).

Di động: 0989.715744.

5. Kim Thanh

Trình độ: Cử nhân Thông tin Thư viện.

Công việc phụ trách: Biên mục tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 385).

Di động: 0126.4931637

6. ThS. Phạm Thị Ngọc Liễu

Trình độ: Thạc sĩ Văn Hóa học.

Công việc phụ trách: Lưu thông tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 382).

Di động: 0917.197567

7. Chế Thị Huyền Trân

Trình độ: Cử nhân Khoa học Thư viện.

Công việc phụ trách: Quảng bá, tiếp thị các dịch vụ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 382).

8.Tưởng Viết Thống

Trình độ: Cao đẳng Thông tin - Thư viện.

Công việc phụ trách: Biên mục, tu bổ tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 384).

Di động: 0976.010831

9. Huỳnh Thị Bích Thủy

Công việc phụ trách: Trực phục vụ kho sách quốc văn.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 383).

Di động: 0916.797734

10. Nguyễn Kim Lưỡng

Trình độ: Cử nhân Khoa học Thư viện.

Công việc phụ trách: Biên mục, phục vụ trả/ gia hạn tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 129).

Di động: 0913.118273

11. ThS. Triệu Nhân Đạt

Trình độ: Thạc sỹ Công nghệ Thông tin.

Công việc phụ trách: Kỹ thuật.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 383).

12. Nguyễn Thị Hồng Thu

Trình độ: Cử nhân Thông tin - Thư viện.

Công việc phụ trách: Sắp xếp tài liệu lên kệ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 383).

13. Phùng Thị Thu Trang

Trình độ: Cử nhân Quản trị Văn phòng.

Công việc phụ trách: Trực phục vụ phòng đọc, kho sách ngoại văn.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 245).

Di động: 0907.023241

14. Nguyễn Phương Hiền

Trình độ: Đại học Khoa học Thư viện.

Công việc phụ trách: Bổ sung tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 385).

Di động: 0918.324262

   

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.