foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:1. ThS. Lê Văn Phol

 

Chức vụ: Giám Đốc.

Phụ trách chung.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 366).

Di động: 0989.170.234

2. ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh

Chức vụ: P. Giám đốc.

Phụ trách: Văn phòng, tổ Tham khảo, tổ Nghiệp vụ,

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 381).

Di động: 0903.171.188

3. ThS. Phan Hữu Phúc

 

Chức vụ: P. Giám Đốc.

Phụ trách: Tổ Công nghệ thông tin, tổ Phục vụ Bạn đọc.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 384).

Di động: 0988.449.426

4. ThS. Nguyễn Vĩnh Lợi

Công việc phụ trách: Quản trị website, phát triển tài nguyên điện tử.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 383).

Di động: 0902.819.769

5. Thạch Sô Đát

Công việc phụ trách: Hành chính, văn thư.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 232).

Di động: 0989.715.744.

6. Kim Thanh

Công việc phụ trách: Biên mục tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 385).

Di động: 0126.4931.637

7. ThS. Phạm Thị Ngọc Liễu

Công việc phụ trách: Lưu thông tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 232).

Di động: 0917.197.567

8. Tưởng Viết Thống

Công việc phụ trách: Biên mục, tu bổ tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 385).

Di động: 0976.010.831

9. Huỳnh Thị Bích Thủy

Công việc phụ trách: Trực phục vụ kho sách quốc văn.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 383).

Di động: 0916.797.734

10. Nguyễn Kim Lưỡng

Công việc phụ trách: Biên mục, phục vụ trả/ gia hạn tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 129).

Di động: 0913.118.273

11. Triệu Nhân Đạt

Công việc phụ trách: Kỹ thuật.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 383).

Di động: 09939.664.123

12. Nguyễn Thị Hồng Thu

Công việc phụ trách: Sắp xếp tài liệu lên kệ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 232).

Di động: 0939.210.679

13. Phùng Thị Thu Trang

Công việc phụ trách: Trực phục vụ phòng đọc, kho sách ngoại văn.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 245).

Di động: 0939210.679

14. Nguyễn Phương Hiền

Công việc phụ trách: Bổ sung tài liệu.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 385).

Di động: 0918.324.262

 

15. Phan Thành Trung

 

 

Công việc phụ trách: Kỹ thuật, phát triển tài nguyên điện tử.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 383).

Di động: 0976.787.779

16. Nhan Công Trình

Công việc phụ trách: Nhân viên phục vụ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0294.3855246 (số nội bộ: 129).

Di động: 0989.715.737

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.