foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kiên Thị Thùy Linh; TS. Nguyễn Đại Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 546.6812/ L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tổng hợp CS-mPEG;

- Tổng hợp nano composite Fe3O4@CS-mPEG;

- Ứng dụng nano composite Fe3O4@CS-mPEG trong xử lý ion kim loại nặng trong nước gồm Cu(II), Pb(II), Ni(II) và Cr(VI);

- Đánh giá hiệu quả xử lý một số kim loại nặng trong nước ở quy mô phòng thí nghiệm cũng như khảo sát những điều kiện ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ kim loại nặng trong nước của vật liệu composite Fe3O4@CS-mPEG

 

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư; GS. TSKH. Lưu Cẩm Lộc (người hướng dẫn khoa học).

Đại học Khoa học tự nhiên. Năm: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 541.390711/ Th550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất được cơ chế phản ứng oxi hóa CO trên các hệ xúc tác Pt + CuO/chất mang;

Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa thành phần, tính chất lý – hóa của các xúc tác Pt + CuO/chất mang và động học, cơ chế các phản ứng oxi hóa CO.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trinh; PGS. TS. Trần Ngọc Quyển (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Sử dụng nguồn curcumin và gelatin sẵn có trong nước để điều chế hydrogel từ dẫn xuất gelatin nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể có khả năng mang nhả chậm curcumin.

- Điều chế nanocucurmin trong hydrogel gelatin-pluronic nhạy nhiệt.

- Đánh giá khả năng chữa lành vết thương của sản phẩm trong điều kiện in vitro và in vivo.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thiện Thảo; TS. Trần Thị Như Trang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Năm: 2015.

Mô tả: 53Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 543.84 Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Giới thiệu:

Hiện nay trên thế giới, nhu cầu về lương thực ngày càng tăng, trong khi diện tích đất canh tác gần như không thay đổi mà còn có khuynh hướng giảm do dân số tăng nhanh và quá trình đô thị hóa. Trước thực trạng đó, người nông dân phải thâm canh, tăng vụ để đảm bảo nhu cầu lương thực. Việc thâm canh tăng vụ kéo theo sự phát triển ngày càng nhiều và đa dạng dịch bệnh. Để xử lý vấn đề này, người ta gia tăng việc sử dụng các chất bảo vệ thực vật (BVTV), thậm chí sử dụng bừa bãi mất kiểm soát và gây ra sự mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng đến sức khỏa con người, đặc biệt là những người nông dân.

Thấu hiểu rõ những vấn đề trên, nên từ lâu trên thế giới, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu các phương pháp phân tích để đánh giá dư lượng các chất BVTV trong các sản phẩm nông nghiệp cũng như môi trường, nhằm dự báo cũng như cảnh báo về vấn nạn lạm dụng thuốc BVTV, cũng như quá trình tồn dư của các chất BVTV trong môi trường. Từ những phương pháp có độ chính xác và độ nhạy không cao dần tiến đến sử dụng những phương pháp phân tích tinh vi, hiện đại hơn như sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS), sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ (HPLC-MS), sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép khối phổ (UPLC-MS),…

Register to read more ...

Tác giả: Châu Nguyễn Trầm Yên; PGS. TS. Bùi Thị Bửu Huệ (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2012

Mô tả: 154Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 547 Th250. Vị trí: Phòng đọc.

Cấu trúc core 4-oxo-4H-quinolizine-2-carboxylate, 8-acetoxyquinoline-6-carboxylate và 8-acetoxyisoquinoline-6-carboxylate được tổng hợp thành công với hiệu suất khá cao qua phương pháp hai bước bao gồm phản ứng ngưng tụ Stobbe tiếp theo là phản ứng ghép vòng từ tác chất ban đầu là 2-pyridinecarbaldehyde, 3-pyridinecarbaldehyde và 4-pyridinecarbaldehyde. Cấu trúc của hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như 1 H-NMR, 13 C-NMR, COSY, DEPT, HMBC, HSQC và MS. Từ cấu trúc core 4-oxo-4H-quinolizine-2-carboxylate, tiếp tục amino giải nhóm ethyl ester lần lượt bởi n-butylamine, benzylamine, cyclohexylamine và sec-butylamine tạo thành các dẫn xuất 4-oxo-4H-quinolizine-2-carboxamide tương ứng.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn