foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Thể; PGS. TS. Nguyễn Cửu Khoa (Người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 78Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 547 Th250. Vị trí: Phòng đọc.

Đề tài “Tổng hợp poly(acrylate) hình sao trên cơ sở glycerol bằng phương pháp ATRP” được thực hiện nhằm mục đích khảo sát điều kiện phản ứng, tổng hợp polymer có cấu trúc xác định, điều khiển được phân tử lượng và độ đa phân tán thấp , hy vọng có những tính chất mới ứng dụng trong cuộc sống.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn