foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư; GS. TSKH. Lưu Cẩm Lộc (người hướng dẫn khoa học).

Đại học Khoa học tự nhiên. Năm: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 541.390711/ Th550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất được cơ chế phản ứng oxi hóa CO trên các hệ xúc tác Pt + CuO/chất mang;

Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa thành phần, tính chất lý – hóa của các xúc tác Pt + CuO/chất mang và động học, cơ chế các phản ứng oxi hóa CO.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn