foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Tường Vi; PGS. TS. Đặng Chí Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 547 / V300. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của Sulfonamide từ tác chất ban đầu là Sulfanilamide và các dẫn xuất của chalcone;

- Thử nghiệm hoạt tính sinh học (kháng nấm, kháng khuẩn) của các dẫn xuất Sulfonamide tổng hợp được.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn