foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Bích Hạnh; TS. Đặng Chí Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 547 / H107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ nguyên liệu ban đầu là sulfanilamide, nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất sulfonamide dựa trên khung 4-thiazolidinone qua trung gian các dẫn xuất phenylhydrazone định hướng đánh giá thử nghiệm hoạt tính làm nguyên liệu thay thế thuốc NSAIDs không chọn lọc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn