Tác giả: Bùi Thị Bích Hạnh; TS. Đặng Chí Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 547 / H107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ nguyên liệu ban đầu là sulfanilamide, nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất sulfonamide dựa trên khung 4-thiazolidinone qua trung gian các dẫn xuất phenylhydrazone định hướng đánh giá thử nghiệm hoạt tính làm nguyên liệu thay thế thuốc NSAIDs không chọn lọc.

Register to read more ...