foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Vũ Thiên; TSKH. Hoàng Ngọc Anh, TS. Phùng Văn Trung (người hướng dẫn khoa học).

Học viện Khoa học và Công Nghệ. Năm: 2021.

Mô tả: 144Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 615.942/ Th305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Giới thiệu:

Việt Nam với nguồn nguyên liệu dồi dào về nọc bò cạp và nọc rắn, và cũng đã có những công trình nghiên cứu về nọc độc của hai loài này. Kết quả nghiên cứu từ nọc bò cạp Heterometrus laoticus cho thấy nọc thô và các phân đoạn có hoạt tính giảm đau, kháng viêm, độc tính với côn trùng. Từ phân đoạn 4 của nọc bò cạp Heterometrus laoticus người ta đã phân lập được toxin Hetlaxin có ái lực mạnh với kênh Kv1.3, còn từ phân đoạn 5 có độc tính với côn trùng của nọc bò cạp này người ta đã phân lập được một dipeptide đó là Leu-Trp [8]. Bên cạnh đó, người ta đã xác định các phân đoạn 2, 4 và 5 của nọc bò cạp H. laoticus còn có hoạt tính chống đông máu [9]. Bên cạnh các nghiên cứu nọc bò cạp, thì nọc rắn cạp nong Bungarus fasciatus cũng đã có những công trình nghiên cứu. Những kết quả đã công bố cho thấy nọc thô và các phân đoạn từ loài rắn này có hoạt tính giảm đau, kháng viêm, chống đông máu [10-11]. Để thừa kế và phát triển những nghiên cứu về nọc bò cạp H.laoticus và nọc rắn cạp nong B.fasciatus, tác giả của luận án này đã tiến hành đề tài: “ Phân lập toxin có hoạt tính chống đông máu từ nọc bò cạp Heterometrus laoticus và toxin có hoạt tính giảm đau, kháng tăng sinh tế bào ung thư từ nọc rắn Bungarus fasciatus”. Mục tiêu của luận án là phân lập một số toxin có các hoạt tính kể trên từ nọc bò cạp H.laoticus, nọc rắn B.fasciatus và xác định cấu trúc của chúng, nhằm tìm kiếm ứng dụng của chúng trong y dược. Đề tài này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp mới vào việc nghiên cứu thành phần toxin và hoạt tính sinh học của nọc độc động vật, một lĩnh vực mới và chưa có nhiều công trình nghiên cứu ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn