foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thị Huyền; PGS. TS. Phạm Vũ Nhật (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2021.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 541/ H527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Tóm tắt:

Lý thuyết phiếm hàm mật độ đã được sử dụng để khảo sát khả năng tương tác giữa thuốc mercaptopurine và các cluster Aun (n =210). Cấu trúc, tham số nhiệt động, bản chất liên kết và các tính chất điện tử được nghiên cứu bằng phương pháp PBE/ccpVTZ/cc-pVDZ-PP. Kết quả tính toán cho thấy, thuốc có xu hướng liên kết với cluster vàng thông qua nguyên tử lưu huỳnh với năng lượng liên kết từ -50 đến -34 kcal/mol trong pha khí và giảm xuống -42 đến -28 kcal/mol trong dung môi nước. Hơn nữa, sự tương tác giữa thuốc và các cluster là một quá trình thuận nghịch và cơ chế phóng thích thuốc đã được đề xuất bởi yếu tố pH và proteine. Phổ Raman của MP đặc trưng bởi các dao động co giãn liên kết NH, CS và tương ứng với phổ SERS là sự tăng cường cường độ tín hiệu NH, hệ thống vòng khi gắn kết với thuốc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn