foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: PGS. TS. Đỗ Minh Quang (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 287Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 615.19/ Qu106. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Bài 1. Dung dịch loãng. Bài 2. Cân bằng pha. Bài 3. Hệ phân tán. Bài 4. Điều chế và tinh chế keo. Bài 5. Tính chất của hệ keo. Bài 6. Độ bền vững của sự keo tụ. Bài 7. Hệ bán keo và hệ phân tán khô. Bài 8. Các hiện tượng bề mặt. Bài 9. Sự hấp thụ. Bài 10. Động học của các phản ứng hóa học. Bài 11. Xúc tác. Bài 12. Độ dẫn điện của dung dịch chất điện ly. Bài 13. Điện cực và pin điện.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn