foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Na Vi; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31/ V300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Dự báo công suất phát và đánh giá tiềm năng nguồn điện gió tại trang trại gió “Flat Ridge 2” bằng cách sử dụng một số thông số đầu vào mang tính bất định ảnh hưởng tới công suất phát của tuabin gió.

 

Tác giả: Nguyễn Chí Linh; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu áp dụng phương pháp nhân tử Lagrange tăng cường giải bài toán tối ưu nguồn công suất phản kháng cho các lưới điện vận hành độc lập trong hệ thống điện.

 

Tác giả: Hồ Ngọc Hà; TS. Cao Phương Thảo (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là khảo sát tình hình sử dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam, nghiên cứu các đặc tính của pin năng lượng mặt trời, và nghiên cứu các giải thuật điều khiển điểm công suất phát cực đại hệ thống pin năng lượng mặt trời.

 

Tác giả: Nguyễn Phước Toàn; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.042/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tiềm năng NLTT trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đánh giá khả năng giải tỏa công suất nguồn NLTT theo quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh của lưới điện truyền tải cung cấp điện cho khu vực tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn NLTT đến quá độ điện từ và ổn định hệ thống như: điện áp, tần số khi xuất hiện sự cố ngắn mạch 3 pha tại các nút trong hệ thống điện. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc tích hợp các nguồn NLTT đến độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống điện.

 

Tác giả: Lê Thanh Tùng; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 333.88/ T513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài nhằm tìm hiểu về các đặc tính của năng lượng địa nhiệt, tình hình khai thác và sử dụng năng lượng địa nhiệt tại Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Thông qua việc thu thập số liệu địa chất, điều kiện tự nhiên có sẵn tại địa phương tính toán các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của loại năng lượng này kết hợp với việc nghiên cứu các phương pháp sử dụng phần mềm mô phỏng hỗ trợ đi đến đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng địa nhiệt tại tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn