foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Chí Công; TS. Trần Văn Tấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ C455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy lưới điện và các phương pháp tính toán độ tin cậy trên cơ sở hệ thống điện chuẩn 24 Bus, áp dụng để tính toán và đánh giá độ tin cậy cho lưới điện truyền tải 220 – 500kV ĐBSCL trên cơ sở các số liệu thống kê được từ thực tế vận hành. Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến độ tin cậy của lưới điện truyền tải nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao độ tin cậy của lưới điện truyền tải 220 - 500kV ĐBSCL.

 

Tác giả: Lê Minh Tân; TS. Nguyễn Hoàng Dũng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.310285/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là tối ưu hóa hiệu suất của pin năng lượng mặt trời sử dụng hệ thống tản nhiệt bằng nước và điều hướng theo cường độ lớn nhất của ánh sáng mặt trời với các chỉ số của pin (nhiệt độ, dòng điện, điện áp và công suất) được giám sát dựa trên hệ SCADA.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Nam; TS. Trần Văn Tấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.312136/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ số liệu thực tế của các trạm đo gió phân tích và mô phỏng bằng các phần mềm khác nhau, cho ra kết quả là sự tác động của nhà máy điện gió số 9 đến sự ổn định của hệ thống điện (HTĐ) tỉnh Sóc Trăng như: tần số, điện áp cũng như giới hạn truyền tải của các thiết bị trên hệ thống. Ngoài ra nghiên cứu còn phân tích tính khả thi của dự án bao gồm: Tổng chi phí đầu tư, lựa chọn máy điện gió thích hợp, thời gian hoàn vốn, thời gian phát sinh lợi nhuận từ dự án.

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Sỹ; TS. Phạm Văn Hoàn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ S600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa nguồn công suất phản kháng nhằm giảm thiểu tổng tổn thất công suất chỉ sử dụng các dữ liệu đo liên tục của thiết bị đo lường đồng bộ pha PMU.

 

Tác giả: Thạch Minh Sáng; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.312136/ S106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu lịch sử hình thành, nguồn gốc xuất hiện và sự thực hành nghi lễ thờ cúng cũng như nhận diện đặc trưng của tín ngưỡng thờ Bà Cậu. Từ đó, hình thành bộ tài liệu tham khảo cho người đọc về tín ngưỡng thờ Bà Cậu ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn