foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lư Văn Lay Mol; TS. Nguyễn Minh Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.406/ M428. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình toán của turbine gió. Xây dựng mô hình toán của hộp số. Xây dựng mô hình toán của máy phát điện không đồng bộ lồng sóc. Thiết kế bộ điều khiển bám điểm công suất cực đại cho turbine gió. Dùng công cụ phần mềm Matlab-Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả mô phỏng mô hình toán của turbine gió, máy phát điện và bộ điều khiển MPPT cho hệ thống turbine gió.

 

Tác giả: Lê Hoàng An; TS. Nguyễn Minh Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ A105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Thiết kế và mô phỏng hệ Thống Điều Khiển Bám Điểm Công Suất Cực Đại (MPPT) Cho Dàn Pin quang điện độc lập công suất thấp.

 

Tác giả: Nguyễn Chí Công; TS. Trần Văn Tấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ C455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy lưới điện và các phương pháp tính toán độ tin cậy trên cơ sở hệ thống điện chuẩn 24 Bus, áp dụng để tính toán và đánh giá độ tin cậy cho lưới điện truyền tải 220 – 500kV ĐBSCL trên cơ sở các số liệu thống kê được từ thực tế vận hành. Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến độ tin cậy của lưới điện truyền tải nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao độ tin cậy của lưới điện truyền tải 220 - 500kV ĐBSCL.

 

Tác giả: Lê Minh Tân; TS. Nguyễn Hoàng Dũng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.310285/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là tối ưu hóa hiệu suất của pin năng lượng mặt trời sử dụng hệ thống tản nhiệt bằng nước và điều hướng theo cường độ lớn nhất của ánh sáng mặt trời với các chỉ số của pin (nhiệt độ, dòng điện, điện áp và công suất) được giám sát dựa trên hệ SCADA.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Nam; TS. Trần Văn Tấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.312136/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ số liệu thực tế của các trạm đo gió phân tích và mô phỏng bằng các phần mềm khác nhau, cho ra kết quả là sự tác động của nhà máy điện gió số 9 đến sự ổn định của hệ thống điện (HTĐ) tỉnh Sóc Trăng như: tần số, điện áp cũng như giới hạn truyền tải của các thiết bị trên hệ thống. Ngoài ra nghiên cứu còn phân tích tính khả thi của dự án bao gồm: Tổng chi phí đầu tư, lựa chọn máy điện gió thích hợp, thời gian hoàn vốn, thời gian phát sinh lợi nhuận từ dự án.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn