foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Phát Hậu; PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.381 / H125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển bộ nghịch lưu 3 bậc điode kẹp tích cực. Nghiên cứu kỹ thuật điều chế độ rộng xung cho lập trình nhúng Card DSP Card STM32F407 với kỹ thuật lập trình nhúng.

- Giới thiệu bộ nghịch lưu 3 bậc NPC

- Phân tích nghịch lưu 3 bậc ANPC

- Kỹ thuật điều khiển biến tần 3 bậc NPC

- Kỹ thuật điều khiển biến tần 3 bậc ANPC

- Bộ biến tần 3 bậc ANPC với chỉnh lưu 06 xung công suất 100HP

- Tìm hiểu về DSP và kỹ thuật lập trình nhúng.

- So sánh đặc điểm của 2 bộ biến tần NPC và ANPC

- Mô hình và mô phỏng - Xây dựng mô hình thực nghiệm

 

 

Tác giả: Hoàng Trọng Sang; PGS. TS. Võ Ngọc Điều (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 / S106. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE 1366;

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối;

- Nghiên cứu tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE 1366 bằng phần mềm PSS/ADEPT cho lưới điện phân phối thành phố Trà Vinh;

- Từ kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện phân phối thành phố Trà Vinh.

 

Tác giả: Hồ Trung Tiến; PGS. TS. Trần Trung Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 131Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3121 / T305. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình trạm biến áp không người trực đảm bảo các tiêu chí: trạm biến áp vận hành khi không có nhân viên vận hành tại trạm, điều khiển tại chỗ từ xa tất cả các thiết bị trong trạm và các trạm lân cận, phù hợp với yêu cầu trước mắt và quy hoạch phát triển lâu dài của khu vực, đảm bảo các yêu cầu xử lý kỹ thuật và an ninh khu vực, trạm được trang bị hệ thống điều khiển tích hợp máy tính, hệ thống thông tin liên lạc hoàn chỉnh

Mục tiêu cụ thể:

- Hiện trạng vận hành ở các trạm biến áp, những khó khăn vướng mắt.

- Xây dựng mô hình trạm biến áp không người trực thuộc quyền quản lý của Trung tâm điều khiển xa;

- Thiết kế TTĐKX đặt tại trạm biến áp 500kV Ô Môn.

 

 

Tác giả: Nguyễn Lam; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 536.7 / L104. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình toán RC phân tích nhiệt động lực học của tòa nhà và mô phỏng bằng phần mềm Open studio, đồng thời kết hợp so sánh kết quả mô hình phân tích với số liệu thu thập để ước lượng được thông số cho mô hình nhiệt động lực học RC (Resistance-Capacity). Từ đó, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình xây dựng sẽ mang lại hiệu quả cao.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Mô phỏng toàn diện mô hình 3D của tòa nhà văn phòng Khoa học và Công nghệ sử dựng phần mềm Sketchup;

- Xây dựng mô hình toán RC phân tích nhiệt động lực học và dùng công cụ phần mềm OpenStudio, Sketchup mô phỏng, đánh giá kết quả phân tích nhiệt động lực học của tòa nhà;

- So sánh từ kết quả mô hình phân tích và số liệu thu thập để ước lượng được thông số của mô hình nhiệt động lực học RC (Resistance-Capacity).

 

 

Tác giả: Võ Thanh Nhân; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.312136 / Nh121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ số liệu thực tế của các trạm đo gió phân tích và mô phỏng bằng các phần mềm khác nhau, cho ra kết quả là sự tác động của nhà máy điện gió đến sự ổn định của hệ thống điện tỉnh Trà Vinh như: tần số, điện áp cũng như giới hạn truyền tải của các thiết bị trên hệ thống.

Ngoài ra nghiên cứu còn phân tích tính khả thi của dự án bao gồm: Lựa chọn máy điện gió thích hợp.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn