foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Trung Tiến; PGS. TS. Trần Trung Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 131Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3121 / T305. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình trạm biến áp không người trực đảm bảo các tiêu chí: trạm biến áp vận hành khi không có nhân viên vận hành tại trạm, điều khiển tại chỗ từ xa tất cả các thiết bị trong trạm và các trạm lân cận, phù hợp với yêu cầu trước mắt và quy hoạch phát triển lâu dài của khu vực, đảm bảo các yêu cầu xử lý kỹ thuật và an ninh khu vực, trạm được trang bị hệ thống điều khiển tích hợp máy tính, hệ thống thông tin liên lạc hoàn chỉnh

Mục tiêu cụ thể:

- Hiện trạng vận hành ở các trạm biến áp, những khó khăn vướng mắt.

- Xây dựng mô hình trạm biến áp không người trực thuộc quyền quản lý của Trung tâm điều khiển xa;

- Thiết kế TTĐKX đặt tại trạm biến áp 500kV Ô Môn.

 

 

Tác giả: Nguyễn Lam; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 536.7 / L104. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình toán RC phân tích nhiệt động lực học của tòa nhà và mô phỏng bằng phần mềm Open studio, đồng thời kết hợp so sánh kết quả mô hình phân tích với số liệu thu thập để ước lượng được thông số cho mô hình nhiệt động lực học RC (Resistance-Capacity). Từ đó, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình xây dựng sẽ mang lại hiệu quả cao.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Mô phỏng toàn diện mô hình 3D của tòa nhà văn phòng Khoa học và Công nghệ sử dựng phần mềm Sketchup;

- Xây dựng mô hình toán RC phân tích nhiệt động lực học và dùng công cụ phần mềm OpenStudio, Sketchup mô phỏng, đánh giá kết quả phân tích nhiệt động lực học của tòa nhà;

- So sánh từ kết quả mô hình phân tích và số liệu thu thập để ước lượng được thông số của mô hình nhiệt động lực học RC (Resistance-Capacity).

 

 

Tác giả: Võ Thanh Nhân; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.312136 / Nh121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ số liệu thực tế của các trạm đo gió phân tích và mô phỏng bằng các phần mềm khác nhau, cho ra kết quả là sự tác động của nhà máy điện gió đến sự ổn định của hệ thống điện tỉnh Trà Vinh như: tần số, điện áp cũng như giới hạn truyền tải của các thiết bị trên hệ thống.

Ngoài ra nghiên cứu còn phân tích tính khả thi của dự án bao gồm: Lựa chọn máy điện gió thích hợp.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Trang; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 / Tr106. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tối ưu quy hoạch mở rộng hệ thống điện tỉnh Vĩnh Long là một trong những vấn đề quan trọng trong việc đảm bảo công suất vận hành trên hệ thống lưới điện và có dự phòng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long;

Dựa vào nhu cầu phụ tải hiện tại và tương lai của tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất phương pháp đầu tư lưới điện hiệu quả và cần thiết, phải đầu tư tuyến đường dây truyền tải, phân phối và trạm biến áp trung gian theo lộ trình tuyến nào đầu tư trước, tuyến nào đầu tư sau với chi phí đầu tư thấp nhất và đảm bảo hệ thống điện đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của địa phương trong tương lai.

 

 

Tác giả: Nguyễn Phước Long; TS. Nguyễn Văn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970432 / L431. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hệ thống giấy - dầu sinh học (dầu đậu phộng (lạc), dầu bắp và dầu cám gạo) thay thế hệ thống giấy - dầu khoáng trong các máy biến áp phân phối.

Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát ảnh hưởng của dầu sinh học đến độ bền điện và điện áp phóng điện của giấy cách điện/bìa cách điện/lớp Polymer dây Êmay;

- Khảo sát tác động của sự lão hóa đến độ bền điện và điện áp phóng điện của hệ thống cách điện giấy - dầu sinh học.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn