foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thanh Tùng; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3191 / T513. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

nghiên cứu và khảo sát tính ổn định của hệ thống điện và thời gian cắt để hệ thống ổn định đối với máy phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 khi xảy ra sự cố trong hệ thống.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình toán ổn định hệ thống máy phát điện đồng bộ của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 kết nối lưới 220 kV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên Matlab & Simulink;

- Xây dựng mô hình mô phỏng ổn định hệ thống máy phát điện đồng bộ của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 kết nối lưới 220 kV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên Matlab & Simulink;

- Dùng công cụ phần mềm Matlab & Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả hệ thống, kiểm chứng số liệu vận hành của nhà máy.

 

Tác giả: Lê Quốc Khương; TS. Nguyễn Văn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này được đề xuất nhằm đánh giá khả năng 3 loại dầu sinh học là dầu đậu phộng (lạc), dầu bắp và dầu cám gạo được trích ly hoặc ép từ các loại hạt và phụ phẩm nông nghiệp tại Việt Nam để làm dầu cách điện cho máy biến áp điện lực cấp trung thế. Từ đó làm dữ liệu cho việc nghiên cứu phát triển dầu cách điện sinh học từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định thông số điện, vật lý và hóa học của một số loại dầu sinh học (dầu đậu phộng, dầu bắp và dầu cám gạo);

- Nghiên cứu độ bền điện của dầu sinh học mới và bị lão hóa;

- Nghiên cứu quan hệ giữa điện áp phóng điện và khe hở điện cực của dầu sinh học mới và bị lão hóa.

 

Tác giả: Lê Minh Châu; PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31 / Ch125. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu bộ nghịch lưu áp 3 pha 5 bậc. Khảo sát các phương pháp và chọn phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu áp 3 pha 5 bậc Cascade;

- Xây dựng mô hình hóa mô phỏng bộ nghịch lưu áp 3 pha 5 bậc Cascade với 4 phương pháp điều khiển:

+ Medium common mode - SVPWM.

+ Medium common mode - DPWM.

+ Minimum common mode - SVPWM.

+ Minimum common mode - DPWM.

- Xây dựng mô hình thực nghiệm sử dụng card STM32F407;

- So sánh mô phỏng với thực nghiệm. - Chạy thực nghiệm tải RL.

 

Tác giả: Huỳnh Quang Hải; PGS. TS. Võ Ngọc Điều (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3191 / H103. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến các chế độ vận hành của hệ thống điện Miền Nam Việt nam:

- Nghiên cứu HTĐ Miền Nam Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ Miền Nam;

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là PSS/E;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên hải đến các chế độ vận hành của HTĐ Miền Nam Việt Nam. Tính toán các chế độ vận hành của Hệ thống điện khi có sự tham gia của trung tâm nhiệt điện Duyên Hải;

- Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành HTĐ Miền Nam khi có trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

 

Tác giả: Lê Chí Tâm; PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31 / T120. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tính toán thiết kế bộ biến tần 3 bậc NPC công suất lớn. Tra cứu các catalog của các hãng cung cấp linh kiện điện tử công suất từ đó lựa chọn linh kiện phù hợp với cấu hình NPC;

- Phân tích, so sánh và đánh giá các kỹ thuật điều khiển từ đó đưa ra kỹ thuật điều khiển tối ưu nhất phù hợp với cấu hình nghiên cứu;

- Xây dựng mô hình thực nghiệm điều khiển bằng vi xử lý eZf28355 trên thuật toán toán NPC với kỹ thuật lập trình nhúng kết hợp nhúng Matlab với C2000 để lập trình cho eZf28355, chạy thực nghiệm tải RL và tải động cơ, ổn định tốc độ động cơ có thể điều khiển thông qua biến trở;

- Thu thập dữ liệu trên máy tính, giám sát chất lượng sóng thông qua máy đo hiển thị sóng của hãng Tektronic.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn