foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Trang; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 / Tr106. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tối ưu quy hoạch mở rộng hệ thống điện tỉnh Vĩnh Long là một trong những vấn đề quan trọng trong việc đảm bảo công suất vận hành trên hệ thống lưới điện và có dự phòng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long;

Dựa vào nhu cầu phụ tải hiện tại và tương lai của tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất phương pháp đầu tư lưới điện hiệu quả và cần thiết, phải đầu tư tuyến đường dây truyền tải, phân phối và trạm biến áp trung gian theo lộ trình tuyến nào đầu tư trước, tuyến nào đầu tư sau với chi phí đầu tư thấp nhất và đảm bảo hệ thống điện đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của địa phương trong tương lai.

 

 

Tác giả: Nguyễn Phước Long; TS. Nguyễn Văn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970432 / L431. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hệ thống giấy - dầu sinh học (dầu đậu phộng (lạc), dầu bắp và dầu cám gạo) thay thế hệ thống giấy - dầu khoáng trong các máy biến áp phân phối.

Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát ảnh hưởng của dầu sinh học đến độ bền điện và điện áp phóng điện của giấy cách điện/bìa cách điện/lớp Polymer dây Êmay;

- Khảo sát tác động của sự lão hóa đến độ bền điện và điện áp phóng điện của hệ thống cách điện giấy - dầu sinh học.

 

 

Tác giả: Lê Thanh Tùng; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3191 / T513. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

nghiên cứu và khảo sát tính ổn định của hệ thống điện và thời gian cắt để hệ thống ổn định đối với máy phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 khi xảy ra sự cố trong hệ thống.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình toán ổn định hệ thống máy phát điện đồng bộ của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 kết nối lưới 220 kV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên Matlab & Simulink;

- Xây dựng mô hình mô phỏng ổn định hệ thống máy phát điện đồng bộ của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 kết nối lưới 220 kV khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên Matlab & Simulink;

- Dùng công cụ phần mềm Matlab & Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả hệ thống, kiểm chứng số liệu vận hành của nhà máy.

 

Tác giả: Lê Quốc Khương; TS. Nguyễn Văn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này được đề xuất nhằm đánh giá khả năng 3 loại dầu sinh học là dầu đậu phộng (lạc), dầu bắp và dầu cám gạo được trích ly hoặc ép từ các loại hạt và phụ phẩm nông nghiệp tại Việt Nam để làm dầu cách điện cho máy biến áp điện lực cấp trung thế. Từ đó làm dữ liệu cho việc nghiên cứu phát triển dầu cách điện sinh học từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định thông số điện, vật lý và hóa học của một số loại dầu sinh học (dầu đậu phộng, dầu bắp và dầu cám gạo);

- Nghiên cứu độ bền điện của dầu sinh học mới và bị lão hóa;

- Nghiên cứu quan hệ giữa điện áp phóng điện và khe hở điện cực của dầu sinh học mới và bị lão hóa.

 

Tác giả: Lê Minh Châu; PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31 / Ch125. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu bộ nghịch lưu áp 3 pha 5 bậc. Khảo sát các phương pháp và chọn phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu áp 3 pha 5 bậc Cascade;

- Xây dựng mô hình hóa mô phỏng bộ nghịch lưu áp 3 pha 5 bậc Cascade với 4 phương pháp điều khiển:

+ Medium common mode - SVPWM.

+ Medium common mode - DPWM.

+ Minimum common mode - SVPWM.

+ Minimum common mode - DPWM.

- Xây dựng mô hình thực nghiệm sử dụng card STM32F407;

- So sánh mô phỏng với thực nghiệm. - Chạy thực nghiệm tải RL.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn