foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Quang Hải; PGS. TS. Võ Ngọc Điều (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3191 / H103. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến các chế độ vận hành của hệ thống điện Miền Nam Việt nam:

- Nghiên cứu HTĐ Miền Nam Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ Miền Nam;

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là PSS/E;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên hải đến các chế độ vận hành của HTĐ Miền Nam Việt Nam. Tính toán các chế độ vận hành của Hệ thống điện khi có sự tham gia của trung tâm nhiệt điện Duyên Hải;

- Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành HTĐ Miền Nam khi có trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

 

Tác giả: Lê Chí Tâm; PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31 / T120. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tính toán thiết kế bộ biến tần 3 bậc NPC công suất lớn. Tra cứu các catalog của các hãng cung cấp linh kiện điện tử công suất từ đó lựa chọn linh kiện phù hợp với cấu hình NPC;

- Phân tích, so sánh và đánh giá các kỹ thuật điều khiển từ đó đưa ra kỹ thuật điều khiển tối ưu nhất phù hợp với cấu hình nghiên cứu;

- Xây dựng mô hình thực nghiệm điều khiển bằng vi xử lý eZf28355 trên thuật toán toán NPC với kỹ thuật lập trình nhúng kết hợp nhúng Matlab với C2000 để lập trình cho eZf28355, chạy thực nghiệm tải RL và tải động cơ, ổn định tốc độ động cơ có thể điều khiển thông qua biến trở;

- Thu thập dữ liệu trên máy tính, giám sát chất lượng sóng thông qua máy đo hiển thị sóng của hãng Tektronic.

 

Tác giả: Huỳnh Minh Toàn; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.406 / T406. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Mô phỏng trên phần mềm và phân tích kết quả mô phỏng từ đó đánh giá tối ưu hiệu suất chuyển đổi năng lượng của tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình toán và mô phỏng đáp ứng tuabin gió sử dụng phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trên phần mềm Matlab-Simulink;

- Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu;

- Dùng công cụ phần mềm Matlab-Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả bộ điều khiển trượt cho tuabin gió sử dụng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

 

Tác giả: Ngô Văn Nin; TS. Đoàn Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.47 N311. Vị trí: Phòng đọc.

Nội dung:

Chương 1: Năng lượng mặt trời và các phương pháp khai thác, sử dụng.

Chương 2: Cấu trúc một lưới điện mặt trời nối lưới.

Chương 3: Hệ thống điện năng lượng mặt trời kết nối lưới điện Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Triệu Quốc Huy; PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến các chế độ vận hành của hệ thống điện Việt nam: nghiên cứu ảnh hưởng của NMĐ đến điện áp, ảnh hưởng của sự thay đổi trào lưu công suất, phân tích ổn định hệ thống đến chế độ vận hành HTĐ Việt Nam.

- Các nội dung nghiên cứu:

+ Nghiên cứu HTĐ Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ.

+ Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là Conus.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên hải đến các chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam.Tính toán các chế độ vận hành của Hệ thống điện khi có sự tham gia của trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

+ Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành HTĐ khi có trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn