foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Thu Thủy, GS. TS. Lê Kim Hùng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 333.79 Th523

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể áp dụng và tăng hiệu quả sử dụng cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Lê Thành Nam; GS. TS. Lê Kim Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 72Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 N104. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Phân tích an toàn hệ thống điện là một trong những vấn đề quan trọng trong vận hành cung cấp điện. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, việc phân tích các trường hợp sự cố có thể gây mất an toàn, để có biện pháp phòng tránh là cần thiết. Mục tiêu của đề tài là đi sâu vào nghiên cứu cụ thể cho lưới điện truyền tải các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao độ an toàn trong vận hành của hệ thống thuộc phạm vi nghiên cứu.Với ý tưởng phân tích an toàn các tình huống có thể xảy ra khi vận hành một hệ thống điện, tên đề tài được chọn sẽ là: “Phân tích an toàn vận hành lưới điện truyền tải các tỉnh miền Tây Nam Bộ”.

Register to read more ...

Tác giả: Đặng Hoàng Minh; TS. Đoàn Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 113Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 M312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Khảo sát nghiên cứu đưa ra các giải pháp làm tiết kiệm năng lượng điện ở trạm bơm cấp I và làm ổn định nguồn cung cấp nước trong đường ống và tiết kiệm năng lượng điện ở trạm bơm cấp II. Sử dụng PLC S7-200 và biến tần dựa trên hiện trạng thực tế của các trạm bơm của Công ty TNHH Một Thành viên cấp thoát nước Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Phạm Tấn Hưng; PGS. TS. Hồ Văn Nhật Chương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật. Năm: 2015.

Mô tả: 109Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.317 H556. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

- Viết được phần mềm phục vụ cho tính nối đất. Thực nghiệm trên hệ thống nối đất cụ thể với hóa chất cải tạo đất.  Xác định được hệ số sử dụng của hệ thống cọc và thanh nối đất.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiền; TS. Lê Kỷ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 130Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31234 T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đến chế độ vận hành hệ thống điện Việt Nam như : Nghiên cứu phân bố công suất, ảnh hưởng các quá trình quá độ, sự cố, các chế độ phát của NMNĐ Duyên Hải 1 đến chế độ vận hành HTĐ Việt Nam.

Các nội dung nghiên cứu:

+ Nghiên cứu HTĐ Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ.

+ Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của NMNĐ Duyên Hải 1 đến chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam.

+ Tính toán và đề xuất phương án đóng điện và vận hành cho NMNĐ Duyên Hải 1.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn