foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Hoàng Minh; TS. Đoàn Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 113Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 M312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Khảo sát nghiên cứu đưa ra các giải pháp làm tiết kiệm năng lượng điện ở trạm bơm cấp I và làm ổn định nguồn cung cấp nước trong đường ống và tiết kiệm năng lượng điện ở trạm bơm cấp II. Sử dụng PLC S7-200 và biến tần dựa trên hiện trạng thực tế của các trạm bơm của Công ty TNHH Một Thành viên cấp thoát nước Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Phạm Tấn Hưng; PGS. TS. Hồ Văn Nhật Chương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật. Năm: 2015.

Mô tả: 109Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.317 H556. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

- Viết được phần mềm phục vụ cho tính nối đất. Thực nghiệm trên hệ thống nối đất cụ thể với hóa chất cải tạo đất.  Xác định được hệ số sử dụng của hệ thống cọc và thanh nối đất.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiền; TS. Lê Kỷ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 130Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31234 T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đến chế độ vận hành hệ thống điện Việt Nam như : Nghiên cứu phân bố công suất, ảnh hưởng các quá trình quá độ, sự cố, các chế độ phát của NMNĐ Duyên Hải 1 đến chế độ vận hành HTĐ Việt Nam.

Các nội dung nghiên cứu:

+ Nghiên cứu HTĐ Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ.

+ Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của NMNĐ Duyên Hải 1 đến chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam.

+ Tính toán và đề xuất phương án đóng điện và vận hành cho NMNĐ Duyên Hải 1.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thị Bích Hạnh, TS. Nguyễn Cảnh Minh (người hướng dẫn khoa học)

Trường ĐH Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 128Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết các yêu cầu chất lượng dịch vụ cho mạng 3G/UMTS, đồng thờiphân tích, đánh giá và đề xuất thực hiện chất lượng dịch vụ QoS trong mạng 3G/UMTS .

Register to read more ...

Tác giả: Trần Song Toàn, TS. Hoàng Trang (Người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Quốc gia TP. HCM. Năm: 2013.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm

Đề tài xây dựng giải thuật nhận dạng chữ viết tay rời rạc (các ký tự không bị dính nét với nhau). Ảnh các chữ viết tay sẽ được chụp từ camera. Hệ thống thực hiện công việc phát hiện và tách các ký tự thành các mẫu. Các mẫu ký tự sẽ được trích đặc trưng theo phương pháp chu tuyến kết hợp với phương pháp xác định mật độ điểm ảnh...

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn